Polityka prywatności

 1. Kto i dlaczego zbiera Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe, które nam przekazujesz w związku z rejestracją i korzystaniem ze strony mojabluza.pl są przetwarzane i administrowane przez SNAG Katarzyna Karpa z siedzibą przy ul. Pileckiego 130 lok. 18 w Warszawie, NIP 5251051569, zwaną dalej SNAG. Informacje, które nam powierzasz (w szczególności imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) przetwarzane są:
  – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień;
  – w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień za pośrednictwem strony mojabluza.pl;
  – w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  – w celu prowadzenia analiz marketingowych;
  – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o witrynie mojabluza.pl, ofercie i aktualnych promocjach. Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych może zostać w każdej chwili wycofana. Nie musisz podawać nam swoich danych, ale wtedy może to uniemożliwić nam świadczenie Ci usług drogą elektroniczną oraz realizację złożonego przez Ciebie w witrynie mojabluza.pl zamówienia. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich oraz do ich aktualizacji lub usunięcia. W tym celu wyślij prośbę na adres e-mail: mojabluza@gmail.pl. Zrób to z adresu e-mail, który podałeś przy składaniu zamówienia. Możemy przekazać część danych zewnętrznym podmiotom w celu realizacji działalności opisanej powyżej, zachowując zasady ochrony danych, w minimalnym zakresie potrzebnym do wykonania niezbędnej usługi.
  Twoje dane osobowe zbieramy w przypadku:
  – dokonania zindywidualizowanego zamówienia (imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, wymiary odzieży). Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, do zrealizowania zamówienia potrzebujemy także danych o NIP oraz nazwę firmy – danych tych potrzebujemy, aby wykonać umowę sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).
  – kontaktu z nami za pomocą emaila mojabluza@gmail.com – bez Twoich danych nie jesteśmy w stanie wykonać umowy o świadczenie usługi kontaktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).
 2. Zasady bezpieczeństwa
  Na witrynie
  www.mojabluza.pl dokładamy wszelkich możliwych starań, by zabezpieczyć Twoje dane osobowe i chronić je przed działaniami osób trzecich. Jest to możliwe dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny, aby chronić Twoje dane. Twoje dane osobowe przekazywane są dostawcom usług realizowanych na polecenie SNAG, np. firmom realizującym dostawy zamówień (firmy kurierskie, Poczta Polska, Paczkomaty InPost – w zależności od wybranej formy wysyłki), a także dostawcom hostingu. Trafiają także do banków i firm, które zajmują się płatnościami elektronicznymi, za których pośrednictwem odbywają się płatności za zamówiony towar.
  Jeśli wybierzesz opcję płatności elektronicznych, nastąpią one za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  – poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  – uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  – adekwatne i odpowiednie dla realizacji celu
  – dokładne i aktualne,
  – nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
  – przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia ich udostępniania,
  – bezpiecznie przechowywane,
  – nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
 3. Informacje o cookies
  W czasie gdy korzystasz ze strony mojabluza.pl, na Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet itd.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu www.snag.pl, czyli tzw. pliki cookie. To małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę mojabluza.pl i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony i sklepu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapamiętać towary dodane przez Ciebie do koszyka czy dostosować stronę internetową do Twoich preferencji. Dzięki plikom cookies możliwe jest też zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwój strony mojabluza.pl. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep mojabluza.pl mogą mieć charakter tymczasowy (sesyjny) lub trwały. Tymczasowe (sesyjne) pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki internetowej, pliki stałe są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony mojabluza.pl. Pliki cookies nie zawierają danych, które Cię identyfikują. Na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są też szkodliwe dla Twojego urządzenia (komputer, tablet itd.) i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików jest możliwe jedynie przez serwer, który je utworzył.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy i klienci mojabluza.pl korzystają ze stron internetowych.
  Jeśli nie chcesz, byśmy zapisywali na Twoim komputerze pliki cookies, zmień ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony mojabluza.pl. W razie problemów ze znalezieniem odpowiedniej opcji w przeglądarce, radzimy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Obok plików cookies, witryna mojabluza.pl gromadzi i analizuje także dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika zdarzeń. Szczegółowe informacje zawarte w tych zapisach zdarzeń mogą obejmować między innymi:
  Twój adres IP w logu systemowym oraz lokalizację geograficzną opartą o nieidentyfikujący (zanonimizowany) adres IP,
  Rodzaj platformy i przeglądarki internetowej oraz dane techniczne komputerów,
  Dostawcę Internetu,
  Czas trwania wizyty w serwisie mojabluza.pl,
  Podstrony, które zostały wyświetlone,
  Wskaźniki klikalności reklam i popularności produktów,
  Adres strony, z której trafiłeś na mojabluza.pl
 4. Sprostowanie danych osobowych
  W każdej chwili masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Możesz to zrobić za pośrednictwem emaila: mojabluza@gmail.com. Podstawą jest art. 16 RODO.
 5. Wycofanie zgód
  W każdej chwili możesz wycofać wszelkie zgody, jakich udzielałeś firmie SNAG. Takie cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, nie ma wpływu na przetwarzanie przed chwilą cofnięcia zgody. Wycofanie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie ze strony mojabluza.pl. Podstawą prawną jest art. 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do bycia zapomnianym
  Na podstawie art. 17 RODO każdej chwili możesz zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych, które Cię dotyczą, a które zostały przez nas zebrane. Może mieć to zastosowanie w następujących okolicznościach: gdy dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane; gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; gdy wycofałeś którąś ze zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  Pamiętaj, że mimo wniesienia takiego żądania do bycia zapomnianym, SNAAG zachowa niektóre dane osobowe, niezbędne do rozstrzygania ewentualnych sporów w przyszłości – do dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli takie się pojawią. Chodzi o następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, a w przypadku firm także NIP i nazwa firmy.
 7. Odpowiedzi na wnioski klientów
  Wszystkie wnioski związane z wycofaniem zgód, sprostowaniem danych osobowych lub prawem do bycia zapomnianym rozpatrujemy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wniosku.
 8. Postanowienia końcowe
  W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej. Zrobimy to z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności możesz kierować na adres e-mail: mojabluza@gmail.com.