Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu zamieszczenia go na stronie internetowej www.mojabluza.pl na czas nieokreślony.
 2. Witryna internetowa, działająca pod adresem www.mojabluza.pl, prowadzona jest przez SNAG Katarzyna Karpa, ul. Pileckiego 130/18, Warszawa 02-781, NIP 9512009026, zwaną dalej SNAG. Witryna prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internet na indywidualne zamówienie.
 3. Regulamin określa zasady zakupów na stronie www.mojabluza.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 4. Stroną w zawieraniu umowy ze sklepem może być osoba pełnoletnia lub upoważniona przez prawnego opiekuna.
 5. Klient ma wgląd do swoich danych, możliwość ich zmiany oraz żądania ich usunięcia z bazy prowadzonej przez właściciela witryny. Jednocześnie oświadcza, że dane które podał są prawdziwe.
 6. Obecność produktu na stronie nie oznacza, że faktycznie jest on dostępny. Stanowi jedynie informację o dotychczasowych realizacjach oraz możliwościach, jakie są do wyboru przy konfiguracji indywidualnego zamówienia klienta.
 7. Zamówienia realizowane są jedynie po przedpłacie na konto.
 8. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni będzie anulowane.
 9. SNAG ma prawo do modyfikowania oferty oraz odwoływania akcji promocyjnych.

II. Płatność i dostawa

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem emaila mojabluza@gmail.com lub messengera profilu fb.com/snagpl.
 2. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje propozycję wzoru za pośrednictwem emaila lub messengera. Zaproponowany wzór może zostać na życzenie klienta zmodyfikowany, propozycji wzoru klient otrzyma jednak nie więcej niż trzy. W przypadku braku akceptacji wzoru umowę kupna sprzedaży rozwiązuje się i klient otrzymuje zwrot środków w kwocie pomniejszonej o 100 PLN.
 3. Podane ceny wyrażane są w polskich złotych i zawierają VAT.
 4. Cena podana klientowi w chwili złożenia zamówienia jest wiążąca.
 5. Koszt całego zamówienia uzależniony jest od formy doręczenia jaką wybrał klient w formularzu zamówienia.
 6. Kosz zamówienia może zostać zmniejszony przez użycie przez klienta kodu/kuponu rabatowego o danej kwocie obniżającej wartość zamówienia lub procentowej obniżce. Wartość rabatu określona jest obok kodu w chwili przyznawania rabatu. Kod podawany jest w chwili składania zamówienia w emailu lub wiadomości Messengera.
 7. Za zamówienie można zapłacić tylko przelewem na konto SNAG Katarzyna Karpa.
 8. Czas dostawy jest uzależniony od dostępności indywidualnie drukowanych dzianin u dostawcy oraz od wyboru formy doręczenia (Poczta Polska, firma kurierska, paczkomaty InPost). Czas ten należy liczyć od momentu złożenia zamówienia do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów. Przesyłki są nadawane w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania dzianiny z indywidualnym wzorem. Firma kurierska i InPost dostarczają przesyłki w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu nadania, poczta dostarcza przesyłki w ciągu 14 dni od momentu nadania. SNAG nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zależne od działania firmy kurierskiej.
 9. Przesyłki są wysyłane na terenie Polski, w momencie gdy wszystkie zamówione produkty są przygotowane.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta klient nie ma prawa zwrotu bez podania przyczyny produktu wykonanego na indywidualne zamówienie. Jeżeli jednak potrzebne są nieznaczne poprawki krawieckie lub niewielkie korekty, taką usługę SNAG wykona bezpłatnie.
 2. W przypadku takiego zapotrzebowania klient wysyła zamówiony towar na własny koszt, wcześniej natomiast dokładnie określa zakres prac. Przesyłki wysłane na adres SNAG za zaliczeniem pocztowym, bez uprzedzenia, nie będą przyjmowane.

IV. Ochrona prywatności

 1. Zgłaszanie właścicielowi sklepu problemów związanych z korzystaniem ze sklepu może wymagać podania informacji osobistych. SNAG zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji w celu optymalizacji rozwiązywania problemów oraz poprawienia jakości obsługi Państwa w ramach wzajemnych zobowiązań.
 2. SNAG gromadzi informacje o Użytkownikach w celu optymalnej realizacji umowy wyłącznie do własnego użytku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. Ustaw z 2002r. Nr 101, poz 926).

V. Postanowienia końcowe

 1. SNAG nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej oraz administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 2. SNAG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani. Korzystanie przez Klienta z usług sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.